Komunikat Inspektora Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych.

Komunikaty » Komunikat Inspektora Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy do właścicieli,  zarządców i użytkowników obiektów budowlanych.

W związku z informacjami o wstrząsie sejsmicznym w kopalni Rudna w Polkowicach, jego sile i zasięgu oddziaływania proszę o monitorowanie sytuacji.

Informuję, że wstrząs sejsmiczny jest zewnętrznym czynnikiem oddziaływującym na obiekt, a wystąpienie takiej okoliczności skutkuje ustawowym obowiązkiem poddania przez właściciela lub zarządcę kontroli bezpiecznego użytkowania (art. 62 ust. 1 pkt 4 w związku  z art. 61 pkt 2 Prawa Budowlanego).

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy
inż. Maciej Rataj