Informacja w sprawie dnia wolnego od pracy - 27 grudnia 2018r.

Komunikaty » Informacja w sprawie dnia wolnego od pracy - 27 grudnia 2018r.

W związku z Zarządzeniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy nr 8/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. wobec Zarządzenia nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy zawiadamia, że dzień 27 grudnia 2019r (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy jednocześnie informuje, że dzień 14 grudnia 2019 r. (sobota) wyznacza się dniem pracy.